DENNE LEIREN ER DESVERRE AVLYST, MER INFO FINNER DU PÅ FORSIDEN
leirens logo/merke

Betaling

All betaling skal gå gjennom gruppen, ingen deltakere skal betale direkte til leirkonto. Leirkontingenten betales inn til leirens konto 1506.33.90000 , og merkes med gruppens navn. Frist for innbetaling av kontingent er 1. april. Påmeldingen er bindende. Avmeldinger etter 1. april gir ikke rett til refusjon.

Merk at denne leiren har en dyrere kontingentsats for påmelding og innbetaling av leirkontingent etter 1. april. Etterpåmeldinger betales inn fortløpende. Av hensyn til matbestilling og planlegging henstiller vi til ikke å melde på noen senere enn 1. juni 2020.

Under ligger gjeldende kontingentsatser:

KontingentsatserFør fristEtter fristMerknader
Deltakerkontingent23002500
Lederkontingent130015001 leder pr påbegynt 10 deltakere
Familiekontingent20002200Familiemedlem på samme bostedsadresse
Lederbarn u. 5 år00
Lederbarn 5-8 år11501350
Stabskontingent13001500
Lederdøgn360360Pris pr døgn for ledere som ikke kan delta hele leiren

Økonomi skal ikke være et hinder for å være med på arrangement i Norges KFUK-KFUM-speidere. KFUK-KFUM speiderne har opprettet et deltakerfond for å gi støtte til dem som måtte trenge det. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din. Mer informasjon finner du her.

Lederkontingent: Det gis lederkontingent til en leder pr påbegynt 10 deltakere. 1-10 deltakere gir en leder med lederkontingent, 11-20 deltakere gir to ledere osv. Øvrige ledere betaler deltakerkontingent eller familiemoderasjon. Det er kun deltakere som teller i antallet. Stiller gruppen med 8 speidere og 4 ledere, gis det lederkontingent for en leder.

Familiemoderasjon: Gis til alle fullt betalende familiemedlemmer, både barn og voksne, med samme bostedsadresse. To søsken betaler kr 2000 hver. En fullt betalende leder med barn som er deltaker betaler kr 2000 hver. En leder som betaler leder- eller stabskontingent med barn som er deltaker, gir ikke rett til familiemoderasjon for barnet.

Lederbarn: under 5 år er gratis. Lederbarn i alderen 5-8 år betaler ½ pris. Lederbarn som er 9 år og eldre betaler deltakerkontingent eller familliemoderasjon.

Stabskontingent: Det gis stabskontingent til alle ledere med stabsfunksjon som har hatt planleggingsoppgaver før leiren.

Døgnpris for ledere: Ledere som ikke har mulighet til å delta på hele leiren kan betale døgnpris etter hvor mange døgn de deltar. Døgnprisen er den samme om man melder seg på før eller etter påmeldingsfristen. Det gis ikke døgnpris for deltakere.