Leirens logo/merke
Grønn fremtid, Fremtiden er nå!

Denne nettsiden inneholder viktig informasjon om Østlandskretsenes Regionleir "Grønn fremtid" som arrangeres sommeren 2020 på Kragenäs leirsted.

Leiren arrangeres av Asker & Bærum, Buskerud, Hedmark & Oppland, Oslo, Romerike og Østfold - kretser av
Norges KFUK-KFUM-Speidere. Leiren vil bli avholdt på Kragenäs leirsted i Sverige fra 27. Juni 2020 – 4. Juli 2020 for Vandrere som er ferdige i 5.Klasse (Årskull: 2009)
Mottoet for leiren er Sammen om et bedre miljø, hvor målet er at deltagerne skal reise hjem med mer kunnskap om hvordan de kan sette et positivt miljøavtrykk. Fremtiden er nå!

Mot starten av leiren sendes det ut informasjonsbrev fra oss som skal gi din gruppe all nødvendig informasjon før leirstart. Dette er blant annet hvordan påmelding foregår, hva kontingentsatsene blir og pakkeliste. Følg dermed med etter fremtidig informasjon

Informasjonsbrevene vil ligge tilgjengelig digitalt på denne nettsiden under Leirbrev, og bli sendt ut til gruppenes registrerte e-post adresser. Følg med på leirens facebook side Grønn fremtid – Regionleir 2020 for uformelle og informerende innlegg.

Viktige datoer